Predikan vid församlingens årshögtid. Temat för hela året 2018 är: Välkommen hem!