Predikan om den Heliga Ande, vid församlingens söndagsgudstjänst.