Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst. Om den ratade stenen som blivit en hörnsten.