Predikan av ungdomsledare Emma Gunnarsson vid långfredagens gudstjänst.