Predikan vid söndagens gudstjänst tillsammans med pingstkyrkan i Tibro. Caroline är ungdomspastor i pingstkyrkan Tibro.