Predikan vid söndagens gudstjänst, tillsammans med pingstförsamlingen i Tibro. Predikan utgår från Matt. 12:18-21.