Predikan vid förmiddagens gudstjänst, Kompismöte gudstjänst för alla åldrar.