Samtal mellan Jonas Lund, Eddy Normark och Louis Uhrbom vid söndagens förmiddagsgudstjänst.