Predikan under årshögtiden utgående från evangelietexten Matt 14:22-33