”Bana väg för Herren”

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  1. Har du någon favoritplats där du kan ge Jesus plats?
  2. Hur tänker du kring profetisk bön och att be med auktoritet?
  3. Hur röjer du väg för andra så att de kan möta Jesus?
  4. Är vår församling bra på att röja väg för människor så att de kan möta Jesus?