”Tema: Är det skillnad mellan psalmsång och lovsång?”

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

 1. Är det skillnad mellan psalmsång och lovsång?
 2. Teologen Valter Bruggemann menar att man utifrån Psaltaren kan se tre livssituationer som föder sång/lovsång
  • Fast förankring: när allt är bra/stabilt
  • Förlorad förankring:  när saker har rubbats
  • Förnyad förankring: när Gud har gripit in
  • Har du egna erfarenheter utifrån Bruggemans resonemang?
 3. Utifrån att ha analyserat 6200 svar från NFU-undersökningar konstaterar Öyvind Tholvsen: ”att Gudstjänster firas mer på äldres premisser än på yngres”. Han skriver också: ”De församlingar som inte är beredda att skapa en gudstjänstkultur där unga upplever att tron förmedlas på sätt som de kan ta in, kommer att dö ut. Några dessutom ganska snart.”
  Håller ni med i Öivinds analys?
  Varför? Varför inte?
 4. Var finns vår församling utifrån Öyvinds resonemang?
 5. Har du någon favoritpsalm, bibelkör, eller lovsång?