”Tema: Förlåtelse”

Bibeltext
Lukas 23 – Jesu korsdöd

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  1. Vad betyder långfredagen för dig?
  2. Har du tänkt på innebörden i Jesu död på korset – varför var han tvungen att dö?
  3. På vilket sätt handlar korset om förlåtelse?
  4. Har du kunnat ta emot Guds oerhörda förlåtelse i ditt liv?