”Tema: Uppståndelsekraft”

Bibeltexter
Johannes 20:1-16, Efes 1:18-23

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  1. Hur tror du Maria från Magdala upplevde den där morgonen vid graven? Försök sätt dig in i hennes situation!
  2. Tycker du att uppståndelsen får tillräckligt stort utrymme i den kristna förkunnelsen?
  3. Har du själv svårt att tro på uppståndelsen från de döda?
  4. Har du fått uppleva Jesu uppståndelsekraft verka i ditt liv på något sätt?
  5. Vad upplever du själv för känslor i dessa Corona-tider? Oro eller hopp? Eller både och?