20190825 Jonas Lund

Jonas Lund predikar om temat -Vi är jordens salt

20190814:Darco Maric

Darco Marik predikar

20190714: Sven AtterLöf

Sven Atterlöv predikar

20190728: Pelle Bäckrud

Pelle Bäckrud predikar.

20190630: Bengt Richter - På vägen

Pastor Bengt Richter från Pingstkyrkan i Tibro predikar över temat -På vägen.

20190609:Jonas Lund

Predikan vid söndagens eftermiddagsgudstjänst.

20190616:Jerry Gegerfeldt

Predikan vid söndagens eftermiddagsgudstjänst.

20190526: Emma Gunnarsson - Det finns mer!

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst där Emma avtackades efter fem år som ungdomsledare i församlingen.