200105 Jerry Gegerfeldt

Jesus predikar över temat "Jesus förbön"

191226 Jerry Gegerfeldt

Jerry predikar över temat "Martyrerna"

191215 Jerry Gegerfeldt

Jerry predikar om temat "Bana väg för Herren"

191201 Första Advent

Jonas Lund predikar

191124 Jonas Lund

Jonas Lund predikar över temat "Rättvis domare"

191103 Jerry Gegerfeldt

Jerry Gegerfeldt predikar över temat -Bortom gyllene sol

191020 Jonas Lund

Jonas Lund predikar den sista delen i Predikoserien "Josef och drömmen som blev sann". Dagens tema är -Förlåtelse.

20191013 Jerry Gegerfeldt

Jerry Gegerfeldt predikar del:2 av 3 i predikoserien "Josef och drömmen som blev sann"Dagens tema är -Från Josef till Jesus.