2018-09-16 Jonas Lund - "Det viktigaste av allt viktigt"

Predikan vid församlingens konfirmationshögtid.

2018-09-09 Samtal Lund Bäckrud Sakari

Vid söndagens gudstjänst samtal kring ämnet: "Äntligen hemma - Ditt viktigaste val"

2018-08-26 Jonas Lund - "Alla skall med - ingen skall lämnas efter"

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst med uppstart av nya söndagsskolan. Barndop.

2018-08-05 Caroline Bergman

Predikan vid söndagens gemensamma gudstjänst med Pingstkyrkan i Tibro.

2018-07-22 Erik Jonåker - "Andlig klarsyn-att bli mer lika Jesus"

Predikan vid söndagens gudstjänst, gemensam med Pingstkyrkan i Tibro.

2018-07-08 Bengt Richter - "Guds trofasthet"

Predikan vid söndagens gudstjänst, tillsammans med pingstförsamlingen i Tibro. Predikan utgår från Matt. 12:18-21.

2018-06-24 Caroline Bergman - "Leva framåt med förlåtelse bakåt"

Predikan vid söndagens gudstjänst tillsammans med pingstkyrkan i Tibro. Caroline är ungdomspastor i pingstkyrkan Tibro.

2018-06-10 Jonas Lund - "Inbjuden och välkommen"

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst.