20190317: Stefan Gustavsson - Är Jesus unik?

Undervisning i apologetik, hur man förklarar och försvarar kristen tro.

20190310: Jerry Gegerfeldt - Ett steg till i mitt andliga liv

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst.

20190224 : Jonas Lund - "Ett steg till"

Predikan under årshögtiden utgående från evangelietexten Matt 14:22-33

20190217 : Jonas Lund - "Stenkastande eller goda frågor?

Samtal mellan Jonas Lund, Eddy Normark och Louis Uhrbom vid söndagens förmiddagsgudstjänst.

2019-01-20 Jonas Lund - "Den svaga punkten"

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst, som leddes av ungdomarna i kyrkans fredagscafé.

2018-12-02 Jonas Lund - "Han kommer"

Predikan vid gudstjänsten på första advent.