2016-03-13 Britta Bolmenäs-Modiga Maria

Britta Bolmenäs predikar om Maria, Jesu mor, om hennes mod att följa Guds kallelse och vara annorlunda.

2016-03-04 Pea Karlsson-Den Helige Ande

Per Anders Karlsson predikar om att vi har Den Helige Ande i oss och han bara längtar efter att vi ska upptäcka vilken kraft vi har i oss utan att veta om det.

2016-02-28 Kampen mot ondskan-Jerry Gegerfeldt

Jerry Gegerfeldt predikar om vår kamp mot ondskan och vad den djupast sett handlar om.

2016-02-21 Den kämpande tron-Annika Singelton

Annika Singelton predikar om kampen som varar genom hela livet, som inte är över "until the fat lady sings".

2016-02-14 Prövningens stund-Britta Bolmenäs

Britta Bolmenäs predikar om prövningarna i livet och om hur vi kan välja att förhålla oss till dem.

2016-01-31 Fastan och festen - Jerry Gegerfelt

Jerry Gegerfelt predikar om längtan efter fastan och längtan efter att närma sig Gud.

2016-01-24 Psalmtoppen - Britta Bolmenäs

Britta Bolmenäs predikar om psalmer och att sång och musik är Guds gåva till oss, och vår gåva till Gud.

2015-09-27 Jesus befriaren - Jerry Gegerfeldt

Den 27 september höll Jerry Gegerfeldt predikan över temat Jesus befriaren