191124 Jonas Lund

Jonas Lund predikar över temat "Rättvis domare"

191103 Jerry Gegerfeldt

Jerry Gegerfeldt predikar över temat -Bortom gyllene sol

191020 Jonas Lund

Jonas Lund predikar den sista delen i Predikoserien "Josef och drömmen som blev sann". Dagens tema är -Förlåtelse.

20191013 Jerry Gegerfeldt

Jerry Gegerfeldt predikar del:2 av 3 i predikoserien "Josef och drömmen som blev sann"Dagens tema är -Från Josef till Jesus.

191006 Jonas Lund

Del 1 av 3 i predikoserien "Josef och drömmen som blev sann"Dagens tema är - Sjukdomen som förpestar världen

20190825 Jonas Lund

Jonas Lund predikar om temat -Vi är jordens salt

20190814:Darco Maric

Darco Marik predikar

20190714: Sven AtterLöf

Sven Atterlöv predikar