20190421: Bengt Richter - Se på Jesus

Predikan vid påskdagens gudstjänst, gemensam med Pingstkyrkan i Tibro

20190324: Jonas Lund - Ett steg till för barnens bästa

Predikan i samband med förmiddagsgudstjänst tillsammans med vår förskola Solbacken

20190317: Stefan Gustavsson - Är Jesus unik?

Undervisning i apologetik, hur man förklarar och försvarar kristen tro.

20190310: Jerry Gegerfeldt - Ett steg till i mitt andliga liv

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst.

20190224 : Jonas Lund - "Ett steg till"

Predikan under årshögtiden utgående från evangelietexten Matt 14:22-33

20190217 : Jonas Lund - "Stenkastande eller goda frågor?

Samtal mellan Jonas Lund, Eddy Normark och Louis Uhrbom vid söndagens förmiddagsgudstjänst.

2019-01-20 Jonas Lund - "Den svaga punkten"

Predikan vid söndagens förmiddagsgudstjänst, som leddes av ungdomarna i kyrkans fredagscafé.