Sjung i vår julkör

Var med och sjung i Equmeniakyrkans julkör. Vi framför våra julsånger vid gudstjänsterna i jul.

Vi framför våra julsånger
Gudstjänst 22 dec, kl. 11:00
Midnattsgudstjänst 24 dec, kl. 23:00

Vi över tisdagarna
3, 10, 17 dec, kl. 19:00-20:30