Kärt barn har många namn. Alla församlingar har någon gång emellanåt familjegudstjänster, gudstjänst för alla åldrar eller vad man kallar det. I Missionskyrkan i Tibro har vi sedan ett par år tillbaka Kompismöten en gång i månaden.

Elin Sterner är en av eldsjälarna bakom kompismötena. Elin delar sitt hem med man och tre söner, men mycket av sin fritid lägger hon i Missionskyrkan. Det är sång och musik, friskvårdsalpha med mera som tar hennes tid i anspråk. Det är dock kompismötena som hon känner allra mest för.