Välkommen till bön varje tisdag kl. 08.30 i bönerummet i källaren.