Välkommen till bön för församlingen varje tisdag kl. 19.00 i bönerummet i källaren.

(Fram till och med vecka 32 har vi kvällsbön istället för den normala morgonbönen.)