”Från Josef till Jesus?”

Bibeltext
1 Mos 37-50

Se gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  1. På vilket sätt är Josef en förebild för oss idag?
  2. Vilka likheter kan du se mellan Josef och Jesus?
  3. Kan du se någon mer av Josefs bröder som påminner om Jesus i sitt sätt att vara?